Main Menu Top Menu

大學部考試入學

109學年度大學考試入學招生簡章(請以學校校訂之招生簡章為準)

學系

學科能力測驗

檢定項目及標準

指定考試採計

科目及方法

同分參酌順序

選系說明

哲學系

國    文          x  1.00

英    文          x  1.00

數學乙          x  1.00

歷    史          x  1.00

公民與社會  x  1.00

1

數學乙

 

2

英  文

3

國  文